ବ୍ୟାନର

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

 • Asons ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି |

  Asons ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି |

  ଆମର କମ୍ପାନୀ ମେଫାପୋ, ଏକ କାରଖାନା ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ର quarter ମାସିକ, ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଟୀ ଆୟୋଜନ କରିବୁ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ତିନି ମାସରେ |କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜନ୍ମଦିନର ଗୀତ ଗାଇଲେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ ବିୟୁଟି ଏକ୍ସପୋ |

  ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ ବିୟୁଟି ଏକ୍ସପୋ |

  ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ ବିୟୁଟି ଏକ୍ସପୋ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିୟୁଟି ଏକ୍ସପୋ (HEREINAFTER କୁ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ ବିୟୁଟି ଏକ୍ସପୋ କୁହାଯାଏ) 1989 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମାୟାଙ୍କ ଦ୍ founded ାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
  ଅଧିକ ପଢ
nav_icon