ଲମ୍ବା ଚକଚକିଆ ତରଙ୍ଗ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରୁନେଟ୍ ମହିଳା |

ଚର୍ମ ଯତ୍ନ

 • କିଙ୍ଗିସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁଖ ଗଭୀର ପରିଷ୍କାର ମାସ୍କ ବବୁଲ୍ |

  କିଙ୍ଗିସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁଖ ଗଭୀର ପରିଷ୍କାର ମାସ୍କ ବବୁଲ୍ |

  ଏହା ହେଉଛି H2C03 କାର୍ବୋନେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରଶ୍ ବବୁଲ୍ ମାସ୍କ |ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ: ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ, ରଙ୍ଗର ଦାଗ, ଶୁଖିଲା ଚର୍ମ, ଗା dark ଼ ଏବଂ ଘନ, ବହୁଳ ଚର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା |ଚର୍ମ ପୋରର “ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍” କି?

 • ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିମ୍ |

  ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିମ୍ |

  ଆମର ହାତକୁ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମର ପରିସର ଏଠାରେ ଅଛି |

  କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ହାତଗୁଡିକ କିଛି ପରିଶ୍ରମୀ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ଆପଣ ଡିସ୍ ଧୋଇବା, ଫିଡ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସାଧା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଆସେ ଆମେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ଦେଇପାରିବା |ଚର୍ମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା କେତେ ମହତ୍ is ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ଶୀତ ମାସରେ ଏହା ଚତୁର ହୋଇଯାଏ |ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେପରିକି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କ୍ରିମ୍ ମାଉସ୍, ଆମର ମିନି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ପରିସର (ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ ପପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ), ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛୁ |ଶୁଖିଲା ହାତକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ |

 • ପ୍ରାକୃତିକ spf50 PA +++ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ |

  ପ୍ରାକୃତିକ spf50 PA +++ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ |

  ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ spf50 PA +++ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ, ବାହ୍ୟ ସନ୍ତରଣ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଗଲ୍ଫ, ପଦଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

  ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ନୂତନ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେପରିକି କ୍ରିମ୍, ଜେଲ୍, ଷ୍ଟିକ୍, ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି | ଆଉ ଏମିତି।

  ଆଜି, ମୁଁ କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ “ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରକାର” ର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ |

 • କିଙ୍ଗିସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁଖ ଗଭୀର ପରିଷ୍କାର ମାସ୍କ ବବୁଲ୍ |

  କିଙ୍ଗିସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁଖ ଗଭୀର ପରିଷ୍କାର ମାସ୍କ ବବୁଲ୍ |

  ଏହା ଏକ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରଶ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ କ୍ଲିଜର୍ |

  କିଙ୍ଗିସ୍ ଫୋମିଙ୍ଗ୍ ଫେସିଆଲ୍ କ୍ଲିନର୍ରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି |ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବିକଶିତ, ସାଧାରଣ ତ ily ଳଯୁକ୍ତ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଖିଲା ନଥିବା ଚେହେରା ଧୋଇଯାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ତ୍ୱଚାକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ |ଏହି ଜେଲ୍ ଆଧାରିତ ଫେସିଆଲ୍ କ୍ଲିଜର୍ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ, ତଥାପି ନମନୀୟ ଉପାୟ ଯାହାକି ତୁମର ସାଧାରଣ ତେଲିଆ ଚର୍ମକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା |

 • କିଙ୍ଗିସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁଖ ଗଭୀର ପରିଷ୍କାର ମାସ୍କ ବବୁଲ୍ |

  କିଙ୍ଗିସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁଖ ଗଭୀର ପରିଷ୍କାର ମାସ୍କ ବବୁଲ୍ |

  ଏହା ହେଉଛି H2C03 କାର୍ବୋନେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରଶ୍ ବବୁଲ୍ ମାସ୍କ |ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ: ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ, ରଙ୍ଗର ଦାଗ, ଶୁଖିଲା ଚର୍ମ, ଗା dark ଼ ଏବଂ ଘନ, ବହୁଳ ଚର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା |ଚର୍ମ ପୋରର “ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍” କି?

 • 100% ପ୍ରାକୃତିକ ଜ organic ବ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଚର୍ମ ଯତ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଲାପ ଜଳ ମୁଖ କୁହୁଡି ମୁହଁ ପାଇଁ ଟୋନର ସ୍ପ୍ରେ |

  100% ପ୍ରାକୃତିକ ଜ organic ବ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଚର୍ମ ଯତ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଲାପ ଜଳ ମୁଖ କୁହୁଡି ମୁହଁ ପାଇଁ ଟୋନର ସ୍ପ୍ରେ |

  ଗୋଲାପ ସାରରୁ ନିର୍ମିତ ଏହା ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ |ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ, ତେଲିଆ ଚର୍ମ, ମିଶ୍ରିତ ଚର୍ମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ, ବ୍ରଣ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

  ଏକ ସତେଜ ମୁଖ ମୁଖ ସ୍ପ୍ରେ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, କଠିନ ଚର୍ମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ |ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ କାକର ଫିନିଶ୍ ଯୋଡିବା ପାଇଁ, କେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାନ୍ତକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଦିନସାରା ଚର୍ମକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଉପରେ କୁହୁଡି |ଗୋଲାପ ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ହର୍ବାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍ପ୍ରିଜ୍ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରୋମାଥେରାପି ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ |

 • ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସୁଗନ୍ଧମୁକ୍ତ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ |

  ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସୁଗନ୍ଧମୁକ୍ତ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ |

  ଏହା ଆମିନୋ ଏସିଡରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ |ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ, ତେଲିଆ ଚର୍ମ, ମିଶ୍ରିତ ଚର୍ମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ, ବ୍ରଣ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

  ଏକ ସତେଜ ମୁଖର ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, କଠିନ ଚର୍ମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ |ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ କାକର ଫିନିଶ୍ ଯୋଡିବା ପାଇଁ, କେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାନ୍ତକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଦିନସାରା ଚର୍ମକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଉପରେ କୁହୁଡି |ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ହର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍ପ୍ରିଜ୍ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରୋମାଥେରାପି ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ |

 • 24k ଗୋଲଡେନ୍ ମାସ୍କ ପିଲ୍ ଆଣ୍ଟି ରାଇଙ୍କଲ୍ ଫେସିଆଲ୍ ମାସ୍କ ସୁନା ମୁଖ ମାସ୍କ ବନ୍ଦ |

  24k ଗୋଲଡେନ୍ ମାସ୍କ ପିଲ୍ ଆଣ୍ଟି ରାଇଙ୍କଲ୍ ଫେସିଆଲ୍ ମାସ୍କ ସୁନା ମୁଖ ମାସ୍କ ବନ୍ଦ |

  ଏହା ମହୁର ମହତ୍ତ୍ with ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ମାସ୍କ |ଗୋଟିଏରେ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଏବଂ ମସାଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ଆସେ |

  1. ଯତ୍ନରୂପେ ମନୋନୀତ ମହୁର ମୂଳ ଚର୍ମ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ |

  2. ଚର୍ମର ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ବ, ାନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା, ରୁଗ୍ ଏବଂ ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ |

  3. ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା ଚର୍ମରେ ଭରପୂର |

  4. ତ୍ୱଚାକୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରରୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |

  5. ସିଲିକା ଜେଲ୍ ବ୍ରଶ୍ ମୁଣ୍ଡ, ଚର୍ମକୁ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅବଶୋଷଣ କରନ୍ତୁ |

nav_icon